Velkommen!

MOOCAHUSETs LæreVerkSted er et nettverksorganisert læringsmiljø for utvikling og spredning av kompetanse om

 • Faglig forfatterskap av digitale læreverk og kompendier i høyere utdanning. Vi gir opplæring,  veiledning og oppfølging til forfattere, redaktører og redaksjoner.
 • Dokumentfaglig kuratering og samlingsutvikling av slikt materiale.
 • Smidig utviklingsarbeid.
 • Læringsanalyse.

Vi gjør oss nytte av et velvalgt sett av programvarer bl.a…

 • Open edX med Studio for utvikling og bruk av åpne digitale læreverk.
 • Office 365..
   • Teams for nettverkssamarbeid.
   • Powerpoint for utvikling av læringsobjekter.
   • Excel og BI for læringsanalyse og visualisering av resultatene.
 • WordPress for blogging, markedsføring og kunnskapsorganisering.
 • Cloudinary og ResourceSpace for kuratering og vedlikehold av læringsobjekter.

Det er utviklet en samling digitale læreverk og kompendier for dette formålet. De er åpent og gratis tilgjengelige.

 • Gjør – i tillegg – gjerne avtale om design og gjennomføring av opplæring, veiledning, publisering eller andre prosjektbidrag.